Klub Integracji Społecznej w Srokowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres 11-420 Srokowo, Plac Rynkowy 14
telefon 89 754 45 41
e-mail
Koordynator Jadwiga Nowińska

Informacja o działaniach

Głównym zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest świadczenie usług poprzez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja społeczna i zawodowa, aktywizacja edukacyjna oraz pomoc w rozwoju osobistym.

Realizacja działań odbywa się poprzez:

 • zajęcia warsztatowe
 • terapię indywidualną i grupową
 • konsultacje indywidualne
 • psychoedukację
 • szkolenia z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
 • szkolenia i kursy
 • pomoc w pisaniu pism urzędowych
 • doradztwo i porady
 • przesyłanie informacji poprzez strony internetowe:  www.gminasrokowo.pl ; www.gopssrokowo.pl
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Simple Image Gallery Extended